Bendrosios kambarių ir apgyvendinimo taisyklės

 1. – Svečiai nameliuose laukiami nuo 15:oo. SvečIų Išvykimo laikas iki 11:00.
 2. – Svečiui atvykus į parką ir užsiregistravus administracijoje bus paduotas raktas, kurį reikės grąžinti Išsiregistruojant Iš namelio. Pametus, ar dėl kitų priežasčIų negrąžinus rakto bauda – 10€.
 3. Klientas taip pat gauna plaukimo apyrankę, kuri galioja parke gyvenimo metu. Pametus, ar dėl kitų priežasčIų negrąžinus apyrankės bauda – 10€.
 4. – Jei pageidaujate Iš namelio Išvykti vėliau, prašome apie tai Iš anktso informuoti parko administraciją. Jeigu laisvas kambarys, vėlyvam Išvykimui taikomas papildomas mokestis 1val./10€.
 5. – Jei planuojate atvykti vėliau nei 15:00 prašome apie tai informuoti Iš anksto.
 6. – Atvykus į parką, apsistojant nameliuose, reikia pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
 7. – Nameliuose rūkyti draudžiama. Nesilaikant šios taisyklės bauda – 50€.
 8. – Namelio kambaryje gali nakvoti tik parko administracijoje prisiregistravę asmenys. Neregistruoti asmenys kambaryje gali lankytis nuo 8:00 iki 22:00. Jeigu neregistruotas asmuo nori likti kambaryje po 22:00 taikomas papildomas mokestis.
 9. – Parko svečiai, kurie apsistoja nameliuose, atlygina parkui padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl svečIų arba jų pasikviestų asmenų kaltės. Parko administratorius turi teisę Iškeldinti Iš kambario asmenis, jeigu jie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia parko vidaus taisykles, bei reikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius. Bet kokie ginčai bus sprendžiami derybomis, o nepavykus – lr įstatymų nustatyta tvarka.
 10. – Nameliuose draudžiama turėti: sprogstamųjų medžiagų, ginklų, degių medžiagų, ar kitų pavojingų cheminių medžiagų.
 11. – Užsisakyti maistą į namelius iš kitų restoranų draudžiama.
 12. – Apie pastebėtus techninius gedimus ar netinkamą paslaugos kokybę parko svečiai informuoja parko administraciją, priešingu atveju, parkas atleidžiamas nuo atsakomybės.
 13. – Nuo 22:00 iki 08:00 (vietos laiku) parke – ramybės laikas. Prašome gerbti visų svečIų poilsį. Jeigu jums trukdo ilsėtis kiti svečiai, prašome kreiptis į parko administraciją..
 14. –Už vertingus daiktus paliktus kambaryje – parkas neatsako.
 15. Jūsų ir jūsų turto saugumui užtikrinti parko bendro naudojimo patalpose bei pastato Išorėje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
 16. Už nepanaudotas kompleksuose esančias paslaugas pinigai negrąžinami.
 17. Parko svečiai už paslaugas gali atsiskaityti Išankstiniu pavedimu, grynaisiais pinigais (eurais) arba mokėjimo kortelėmis.